** ยินดีต้องรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ **
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:::::::::::::::::::::