แผนผังขั้นตอนการรับบริการ
เรื่อง : ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะได้ดำเนินการปรับปรุงการปฏิ่บัติงานการให้บริการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 46 คน